ارتباط با مشتری

پایاطب افزار به منظور دفاع از حقوق مشتریان و جهت پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای آن ها اقدام به راه اندازی واحد ارتباط با مشتریان نموده است.

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  •  بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات برای برآورده کردن رضایت کامل مشتریان

  •  بررسی شکایات و خواسته‌های مشتریان در کوتاه ترین مدت

  • ایجاد رابطه مستمر و تعامل با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی شکایات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلفن:02166199258 , 02144652551

تلفن:09376526354

ایمیل:info@payatebafzar.ir

شما میتوانید درخواست ها، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق راه های ارتباطی فوق به ما انتقال دهید تا کارشناسان ما در اسرع وقت رسیدگی نمایند.

خدمات

ارتباط با ما