چشم انداز : رضایت مندی مشتری با تکیه بر ارتقاءمحصول و بهبود خدمات

دستاوردها

توسعه هدفمند

حفظ و افزایش سودآوری

افزایش صادرات

مدیریت هزینه و انظباط مالی

مشــــتری

ارائه محصولات و خدمات با کیفیت پایدار

نوآوری در تولید محصولات ، نوآوری در خدمت

ارائه محصولات با قیمت و شرایط مناسب پرداخت

تحویل به موقع

خدمات پس از فروش

فرآیند داخلی

تولید مسولانه

 • توسعه ارتباط و افزایش مسولیت پذیری
 • پایبندی به الزامات زیست محیطی
 • مدیریت بهینه منابع انرژی
 • افزایش سطح ایمنی محیط کار و سلامت کارکنان

نوآوری عملیاتی

 • توسعه و تنوع سبد محصولات
 • توسعه و تقویت برند
 • مدیریت پروژه
 •  توسعه بومی سازی

تعالی بهره برداری

 • تولید با کیفیت و کم هزینه
 • توسعه پایدار و ایمن
 • تامین ایمن
 •  مدیریت بهینه کالا

مشتری مداری

 • توسعه روابط با مشتری
 • تولید منطبق با نیاز بازار
 • توسعه فعالیت بازاریابی

تعالی عملیاتی

 • مدیریت عرضه و تحویل محصول
 • مدیریت ریسک

رشد و یادگیری

مدیریت سرمایه انسانی

 • ارتقاء سطح تعالی ، تحول اداری
 • ارتقاء اشتیاق کارکنان
 • توسعه شایستگی کارکنان

مدیریت سرمایه اطلاعاتی

 • توسعه سیستم اطلاعاتی یکپارچه
 • توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت سرمایه سازمانی

 • توسعه و تحقق تعالی سازمانی
 • توسعه نظام مدیریت مشارکتی

خدمات

ارتباط با ما