ban-after-sales-service

خدمات پس از فروش

شرکت فروش و خدمات پس از فروش پایاطب افزار (سهامی خاص) درسال 1385، بمنظور ارائه خدمات پس از فروش دستگاه های تولیدی، تاسیس و با انجام اقدامات زیربنایی زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب را در راستای چشم انداز و ماموریت های خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای گروه مشتریان فراهم نموده است. در حال حاضر این شرکت ازطریق اعمال مدیریت در تامین قطعات  اصلی و تاکید بر آموزش کارکنان و توسعه شبکه فراگیر نمایندگی های مجاز و ایجاد زیرساختهای لازم بمنظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام برمی دارد. تمامی محصولات تولیدی این شرکت دارای یک سال ضمانت تعویض بی قید و شرط بوده که در صورت بروز هرگونه مشکل فنی ، طی یک سال می توانید دستگاه جدیدی دریافت کنید و دستگاه قبلی را مرجوع نمایید ، از این رو در صورت بروز یکسری مشکلات که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد ، دستگاه شما از گازانتی خارج می شود:

شرایط ابطال ضمانت

این دستگاه تنها برای مشاهده فیلم رادیولوژی استفاده می شود و در صورت استفاده ناصحیح، ضمانت نامه باطل می گردد.

آتش یا حرارت دیدگی بیش از حد دستگاه، شکسته شدن دستگاه موجب ابطال ضمانت دستگاه می گردد.

تعمیر توسط افراد و یا مراکز غیر مجاز موجب ابطال ضمانت دستگاه می گردد.

شرایط ضمانت دستگاه

دستگاه های تولیدی این شرکت دارای 18 ماه ضمانت تعویض از تاریخ صدور فاکتور محوصل می باشد.

ارائه دفترچه ضمانت دستگاه، هنگام مراجعه به مرکز خدمات پس از فروش الزامی می باشد.

در صورت مفقود شدن دفترچه ضمانت، میبایست فاکتور خرید را ارئه کنید.