نصب دیتالاگر با رسم نمودار

نصب_دیتالاگر_با_رسم_ نمودار/خدمات_فنی_و_مهندسی/خدمات

نصب دیتالاگر با قابلیت رسم نمودار و ذخیره سازی مقادیر دمای چمبر، دمای ژاکت و فشار چمبر جهت پایش و بررسی تمامی پارامترها توسط نرم افزار کامپیوتری.