پیـام مدیـرعامـل

پیام_مدیرعامل/گروه_پایاطب_افزار

شرکت پایاطب افزار، به عنوان یکی از جوانترین شرکت ها د رصنعت تولید و خدمات تجهیزات پزشکی، رشد قابل توجهی در سال های گذشته داشته است، لذا این رشد نشأت گرفته از اقدامات نوآورانه و فن آورانه منابع انسانی توانمند و متخصص شرکت بوده است.

تمام تلاش خود را بر آن داشته ایم تا با اتکا به خداوند متعال ، همراهی و پشتکار کارکنان عزیزمان بتوانیم همراه با تولید محصولات داخلی و به کارگیری فن آوری های نوین سهم کوچکی در توسعه صنعت داخلی کشورمان را بر عهده گیریم.

امید بر آن است تا با تعهد به مسئولیت های اجتماعیمان و تلاش مجدانه جهت نیل به کیفیت بالاتر با تمرکز بر مشتری مداری به یک صنعت گر داخلی نمونه تبدیل شویم.

د رپایان مایلیم از تمامی مشتریان ارزشمندمان که به ما اعتماد نموده و شرکت را به ارائه بهترین ها ترغیب کرده اند کمال تشکر را داشته باشیم و از همه همکاران گرامی تقاضا دارم با همدلی و هم فکری شرکت را در مسیر رسیدن به اهداف پیش رو یاری کنند.

با آرزوی موفقیت روزافزون

Servicees We Offer

Our Best Services

Best Chef

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Quality Food

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Perfect Cook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.