Warning: file_put_contents(/home/payateba/public_html/wp-content/cache/mihan-wp-cache/html/5e9944df043d08de57997d50ff0be576.html): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/payateba/public_html/wp-content/plugins/mihan-wp-cache/cache.php on line 237
پیام مدیرعامل - پایا طب افزار

پیـام مدیـرعامـل

پیام_مدیرعامل/گروه_پایاطب_افزار

شرکت پایاطب افزار، به عنوان یکی از جوانترین شرکت ها د رصنعت تولید و خدمات تجهیزات پزشکی، رشد قابل توجهی در سال های گذشته داشته است، لذا این رشد نشأت گرفته از اقدامات نوآورانه و فن آورانه منابع انسانی توانمند و متخصص شرکت بوده است.

تمام تلاش خود را بر آن داشته ایم تا با اتکا به خداوند متعال ، همراهی و پشتکار کارکنان عزیزمان بتوانیم همراه با تولید محصولات داخلی و به کارگیری فن آوری های نوین سهم کوچکی در توسعه صنعت داخلی کشورمان را بر عهده گیریم.

امید بر آن است تا با تعهد به مسئولیت های اجتماعیمان و تلاش مجدانه جهت نیل به کیفیت بالاتر با تمرکز بر مشتری مداری به یک صنعت گر داخلی نمونه تبدیل شویم.

د رپایان مایلیم از تمامی مشتریان ارزشمندمان که به ما اعتماد نموده و شرکت را به ارائه بهترین ها ترغیب کرده اند کمال تشکر را داشته باشیم و از همه همکاران گرامی تقاضا دارم با همدلی و هم فکری شرکت را در مسیر رسیدن به اهداف پیش رو یاری کنند.

با آرزوی موفقیت روزافزون