مشخصات ترانسفورماتور ایزوله اتاق عمل

language فارسی english ارتباط با ما آدرس تماس با واحد فروش ارتباط با مشتری فرصت همکاری فروشگاه اینترنتی صفحه نخست دربـاره پایـا طب افــزار گروه پایا طب افزار معرفی مختصر خط مشی پیام مدیرعامل استراتژی اعضاء کلیدی محـــــصولات نگاتوسکوپ نگاتوسکوپ یک خانه نگاتوسکوپ دو خانه نگاتوسکوپ سه خانه نگاتوسکوپ چهار خانه نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل […]

مشخصات تابلو برق ایزوله اتاق عمل

language فارسی english ارتباط با ما آدرس تماس با واحد فروش ارتباط با مشتری فرصت همکاری فروشگاه اینترنتی صفحه نخست دربـاره پایـا طب افــزار گروه پایا طب افزار معرفی مختصر خط مشی پیام مدیرعامل استراتژی اعضاء کلیدی محـــــصولات نگاتوسکوپ نگاتوسکوپ یک خانه نگاتوسکوپ دو خانه نگاتوسکوپ سه خانه نگاتوسکوپ چهار خانه نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل […]

مشخصات LIM(Line Isolation Monitor)

language فارسی english ارتباط با ما آدرس تماس با واحد فروش ارتباط با مشتری فرصت همکاری فروشگاه اینترنتی صفحه نخست دربـاره پایـا طب افــزار گروه پایا طب افزار معرفی مختصر خط مشی پیام مدیرعامل استراتژی اعضاء کلیدی محـــــصولات نگاتوسکوپ نگاتوسکوپ یک خانه نگاتوسکوپ دو خانه نگاتوسکوپ سه خانه نگاتوسکوپ چهار خانه نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل […]

اینترکام اتاق عمل

سامانه اینترکام اتاق عمل شرکت پایاطب افزار

اینترکام اتاق عمل فناوری بیمارستانی، سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط اتاق های عمل بدون نیاز به تماس دست. برای دریافت اطلاعات سیستم اینترکام …

نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل

نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل

نگاتوسکوپ اتاق عمل دستگاهی است که جهت مشاهده فیلم ها در حین عمل مورد استفاده قرار می گیرید که کاملا ضد آب می باشد و برای ضدعفونی و …

ساعت و کرنومتر اتاق عمل

قیمت ساعت و کرنومتر اتاق عمل

language فارسی english ارتباط با ما آدرس تماس با واحد فروش ارتباط با مشتری فرصت همکاری فروشگاه اینترنتی صفحه نخست دربـاره پایـا طب افــزار گروه پایا طب افزار معرفی مختصر خط مشی پیام مدیرعامل استراتژی اعضاء کلیدی محـــــصولات نگاتوسکوپ نگاتوسکوپ یک خانه نگاتوسکوپ دو خانه نگاتوسکوپ سه خانه نگاتوسکوپ چهار خانه نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل […]

پریز ایکس ری

language فارسی english ارتباط با ما آدرس تماس با واحد فروش ارتباط با مشتری فرصت همکاری فروشگاه اینترنتی صفحه نخست دربـاره پایـا طب افــزار گروه پایا طب افزار معرفی مختصر خط مشی پیام مدیرعامل استراتژی اعضاء کلیدی محـــــصولات نگاتوسکوپ نگاتوسکوپ یک خانه نگاتوسکوپ دو خانه نگاتوسکوپ سه خانه نگاتوسکوپ چهار خانه نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل […]

چراغ سردرب اتاق عمل

چراغ سردرب اتاق عمل

language فارسی english ارتباط با ما آدرس تماس با واحد فروش ارتباط با مشتری فرصت همکاری فروشگاه اینترنتی صفحه نخست دربـاره پایـا طب افــزار گروه پایا طب افزار معرفی مختصر خط مشی پیام مدیرعامل استراتژی اعضاء کلیدی محـــــصولات نگاتوسکوپ نگاتوسکوپ یک خانه نگاتوسکوپ دو خانه نگاتوسکوپ سه خانه نگاتوسکوپ چهار خانه نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل […]

مشخصات،خرید جعبه پریز ارت دار اتاق عمل

language فارسی english ارتباط با ما آدرس تماس با واحد فروش ارتباط با مشتری فرصت همکاری فروشگاه اینترنتی صفحه نخست دربـاره پایـا طب افــزار گروه پایا طب افزار معرفی مختصر خط مشی پیام مدیرعامل استراتژی اعضاء کلیدی محـــــصولات نگاتوسکوپ نگاتوسکوپ یک خانه نگاتوسکوپ دو خانه نگاتوسکوپ سه خانه نگاتوسکوپ چهار خانه نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل […]

تابلو ایزوله بیمارستانی

تابلو برق ایزوله بیمارستانی شرکت پایا طب افزار

language فارسی english ارتباط با ما آدرس تماس با واحد فروش ارتباط با مشتری فرصت همکاری فروشگاه اینترنتی صفحه نخست دربـاره پایـا طب افــزار گروه پایا طب افزار معرفی مختصر خط مشی پیام مدیرعامل استراتژی اعضاء کلیدی محـــــصولات نگاتوسکوپ نگاتوسکوپ یک خانه نگاتوسکوپ دو خانه نگاتوسکوپ سه خانه نگاتوسکوپ چهار خانه نگاتوسکوپ مخصوص اتاق عمل […]