آلارام باکس گازهای طبی

هشدار دهنده (آلارم) گازهای طبی

آلارم باکس گازهای طبی، دستگاهی است که میزان فشار در خطوط گازهای طبی را اعلام میکند و در صورت افت فشار گاز در خط و یا بروز اشکال در مسیر…

ولو باکس گازهای طبی

دستگاه آلارم گازهای طبی

ولو باکس گازهای طبی یا جعبه قطع کننده گازهای طبی،کلیه مراحل تولید از طراحی جعبه تا پیکربندی آن، همه و همه در خطوط تولید این شرکت انجام میگیرد.

آتلت گازهای طبی مدل 2020

آتلت گازهای طبی شرکت پایاطب افزار

آتلت گازهای طبی (Medical Gas Outlet). آتلت گازهای طبی در انتهای مسیر لوله کشی گازهای طبی بر روی دیوار، کنسول و یا ستون سقفی کلیه بخش های…

آتلت گازهای طبی مدل 1010

پایانه گازهای طبی

آتلت گازهای طبی . این اتلت ها دارای سیستم منحصر به فرد رها سازی دومرحله ای میباشند واین قابلیت را میدهند که در مرحله اول مسیر عبور گاز…