کنسول بالای سر بیمار بخش کودکان 01

کنسول بیمارستانی و بالای تخت بیمار

کنسول بالای تخت بیمار مخصوص بخش کودکان . مشخصات فنی: طراحی زیبا. سبک و بادوام. مناسب برای بخشهای بستری و ویژه. تنوع پذیری در انواع طرح…