کنسول بالای سر بیمار بخش کودکان 01

کنسول بیمارستانی و بالای تخت بیمار

کنسول بالای تخت بیمار مخصوص بخش کودکان . مشخصات فنی: طراحی زیبا. سبک و بادوام. مناسب برای بخشهای بستری و ویژه. تنوع پذیری در انواع طرح…

کنسول بالای سر بیمار مدل0101

کنسول تخت بیمار

فروش انواع کنسول بیمار و کنسول های بیمارستانی بالای تخت بیمار برای بخش های مختلف و دارای پارامترهای مختلف خروجی کنسول بیمار.