خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش شرکت فروش و خدمات پس از فروش پایاطب افزار (سهامی خاص) درسال 1385، بمنظور ارائه خدمات پس از فروش دستگاه های تولیدی، تاسیس و با انجام اقدامات زیربنایی زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب را در راستای چشم انداز و ماموریت های خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای […]